Zakaj zelene strehe

Green Roof Urbanscape

Arhitektura stavb se je skozi leta razvijala, funkcija stavb pa je ostala bolj ali manj enaka: zagotoviti varnost, udobje, zaščito pred zunanjimi vplivi, ohranjanje toplote pozimi in poleti. V zadnjem obdobju narašča pomen okoljskega vpliva stavb. Zahteve in smernice energijske varčnosti in trajnostnostne gradnje zajemajo kompleksen nabor ukrepov, med katerimi lahko upoštevamo tudi zazelenitve strešnih površin. 

Pri pomenu trajnostnega razvoja je bistveno upoštevati, da z vidika življenjskega cikla stavbe vsaka stavba vpliva na okolje:

• s porabo energije v času njene uporabe,

• z uporabo obnovljivih virov energije,

• z uporabo trajnostnih materialov.

Stavba naj ima tudi pozitiven socialni vpliv, tako za uporabnike, kakor za okolje.

Zelene strehe presegajo pomen sodobne arhitekture in prinašajo novo vrednost vlogi stavb v urbanem načrtovanju. Namen njihovega načrtovanja je, ne le vrniti urbanemu okolju naravnost, temveč ponuditi rešitve za pomembna vprašanja, kot so učinek urbanega toplotnega otoka in obvladovanje meteornih voda.